skip to content

Administratie en belastingen

Administratie en belastingen... Als ondernemer weet u wel leukere dingen te doen. Maar toch is een administratie nodig en dus ontkomt u er niet aan.

U kent ze vast wel, de ondernemers die pas hun belastingen berekenen na afloop van het boekjaar. En dan in de problemen komen door de naheffing van de belastingdienst.

Dat scenario wilt u liever voorkomen. En dat kan door te werken met goede prognoses van de te verwachten belastingdruk. Een sluitende boekhouding is daarvoor natuurlijk wel een vereiste.

Elke ondernemer steunt uiteindelijk op zijn omzetcijfers en kostenprognoses. Die zijn de basis voor het nemen van goede beslissingen en het realiseren van resultaat.

Badaco begeleidt kleine en middelgrote ondernemingen in het opzetten van een effectieve administratie. Daarbij is onze focus de onderneming te helpen betere resultaten te realiseren. De boekhouding is immers een middel en geen doel op zich. De werkelijkheid van de ondernemer is al complex genoeg en wij zien de boekhouding dan ook als instrument om richting te geven, een basis voor besluitvorming en beleid.

Op de website over administratie en belastingen geven wij antwoord op veelgestelde vragen die wij tegenkomen in onze dagelijkse praktijk op financieel, administratief en fiscaal gebied. Wij hopen u hiermee een overzicht en indruk te geven van wat wij voor u kunnen betekenen en hoe wij te werk gaan.

Kernwoorden in onze dienstverlening rondom uw administratie en belastingen zijn "resultaatgerichtheid" en "laagdrempeligheid".

Wij proberen met een goede boekhouding bij te dragen aan de resultaatverbetering van onze klanten en willen daarbij naast de ondernemer staan.

Wij nemen écht de tijd om naar u te luisteren en proberen met u mee te denken, oplossingen te vinden die u verder helpen. Ontdek hoe en lees hier verder.

back to top