Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de website de grootste zorgvuldigheid in acht werd genomen kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie compleet, actueel, volledig juist en/of vrij van technische of tekstuele fouten is. Er wordt wat dat betreft dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan door de beschikbaar gestelde informatie evenmin ten gevolge van toegang en gebruik van deze website.

De aangeboden informatie op deze website, inclusief de tekst van de disclaimer en van de privacy verklaring, kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wanneer op de website hyperlinks naar internetsites van derden worden weergegeven is het gebruik daarvan volledig voor eigen risico van degene die gebruik maakt van een dergelijke hyperlink. Er wordt wat dat betreft geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud, de waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op internetsites die door middel van een hyperlink kunnen worden bezocht.